News

Who me worry? Even yesterday, Simoni had numerous reasons to smile about the Giro.

Who me worry? Even yesterday, Simoni had numerous reasons to smile about the Giro.

Who me worry? Even yesterday, Simoni had numerous reasons to smile about the Giro.  |  Photo: Graham Watson
Slideshow: Click photo to view next image
Who me worry? Even yesterday, Simoni had numerous reasons to smile about the Giro.
Who me worry? Even yesterday, Simoni had numerous reasons to smile about the Giro.  |  Photo: Graham Watson
Previous  |  Next  |  Gallery Thumbnails  |  Related Story

Slideshow: Click photo to view next image