News

Koji Fuchushima (Meitan Hompo – GDR) radios back to his directeur sportif as things exploded on the road

Koji Fuchushima (Meitan Hompo – GDR) radios back to his Director Sportif as things exploded on the road

Koji Fuchushima (Meitan Hompo – GDR) radios back to his Director Sportif as things exploded on the road  |  Photo: Kurt Jambretz
Slideshow: Click photo to view next image
Koji Fuchushima (Meitan Hompo – GDR) radios back to his directeur sportif as things exploded on the road
Koji Fuchushima (Meitan Hompo – GDR) radios back to his Director Sportif as things exploded on the road  |  Photo: Kurt Jambretz
Previous  |  Next  |  Gallery Thumbnails  |  Related Story

Slideshow: Click photo to view next image