Graham Watson photo gallery: The 2008 Giro d’Italia team time trial

Photos 2008 Giro, stage 1: CSC Photo: Graham Watson Photo Gallery
2008 Giro, stage 1: CSC

2008 Giro, stage 1: CSC

Photo: Graham Watson

Photo Gallery