Simoni (2R) climbing Colle D'Esischie

Simoni (2R) climbing Colle D’Esischie

Photo: REUTERS/Stefano Rellandini

Photo Gallery