1. Home » News » Milan-San Remo Gallery: 2006 – Filippo Pozzato pips Petacchi as teammate Boonen celebrates.

Milan-San Remo Gallery: 2006 – Filippo Pozzato pips Petacchi as teammate Boonen celebrates.

Milan-San Remo Gallery: 2006 – Filippo Pozzato pips Petacchi as teammate Boonen celebrates.  |  Photo: Graham Watson
Slideshow: Click photo to view next image
Milan-San Remo Gallery: 2006 - Filippo Pozzato pips Petacchi as teammate Boonen celebrates.
Milan-San Remo Gallery: 2006 – Filippo Pozzato pips Petacchi as teammate Boonen celebrates.  |  Photo: Graham Watson
Previous  |  Next  |  Gallery Thumbnails  |  Related Story

Slideshow: Click photo to view next image

Related Articles